บริษัทอินโน อินส์. จำกัด

INNO INS. CO.,LTD.
เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทนำเข้าอุปกรณ์ Fundamental of Automation และจัดจำหน่ายสินค้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกชนิด ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจาก เอเชีย และ ยุโรป
บริษัทจำหน่ายสินค้าหลากหลายแบรนด์ เช่น ANLY , Fotek , Autonics , Camsco , SEIMENS S5  และแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายและบริษัท ยังรับหาอุปกรณ์ หรือ อะไหล่ ตกรุ่น หายาก จากต่างประเทศ 


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ