ความรู้เรื่อง Timer

Timer คืออะไร

             เมื่อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการตั้งเวลาหลายๆ ท่านคงนึกถึงอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า “Timer”  ไทม์เมอร์ คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานอุปกรณ์บางอย่าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่นเราต้องการตั้งเวลาระบบไฟฟ้าในบ้านให้ทำงานตอน 18.00 น. เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก timer จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมในโรงงาน เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก ในเครื่องจักรจะไม่มีแค่ไทม์เมอร์เพียงตัวเดียว บางเครื่องจักรอาจมีไทม์เมอร์เป็นร้อยตัวเลยก็ได้ timer เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้เอาท์พุททำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่ง มีหลายแบบหลายยี่ห้อและในแต่ละยี่ห้อจะมีจะมีคุณสมบัติ และชื่อเรียกแตกต่างกันไป

การเลือกใช้ Timer ให้เหมาะกับงาน

       Timer มีมากมายหลายชนิด การเลือกใช้ Timer ให้เหมาะกับงานจึงมีข้อควรพิจารณาและศึกษาสักเล็กน้อยก่อนซื้อหามาใช้ การเลือกใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให้ต้องใช้การดัดแปลงซึ่งยุ่งยากและอาจเป็นไปไม่ได้

ชนิดของ Timer

General Timer หรือตัวตั้งเวลาทั่วไปที่เรารู้จักกัน ทำงานตรงไปตรงมา ทำงานเมื่อจ่ายไฟเข้าไป Timer จะทำการจับเวลา จนเมื่อเวลาได้ผ่าน ไป  จนถึงเวลาเป้าหมาย จะส่งสัญญานทำงานออกไป (คอนแทค NO อยู่ในสถานะเชื่อมวงจร close circuit และ คอนแทค NC อยู่ในสถานะตรงกันข้าม) จนกระทั่งแหล่งจ่ายไฟหายไป timer จะรีเซทและตัดสัญญาณทำงานออก timer แต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับย่านเวลาและค่าพิกัดของคอนแทค รวมถึงลักษณะการใช้งาน

 

 

Twin Timer หรือ ตัวตั้งเวลาแบบคู่ สามารถตั้งเวลาทั้ง การทำงานและตั้งเวลาการพัก โดย timer จะสลับเวลาทำงานและเวลาพักโดยอัตโนมัติ ตลอดเวลาขณะที่แหล่งจ่ายยังคงเลี้ยงระบบอยู่  Twin timer ยังจำแนกเป็น Flicker-on และ Flicker-off โดยใช้การเริ่มต้นทำงานเป็นหลัก หากเราต้องการ Timer ที่เริ่มทำงาน (เริ่มจ่ายไฟ) ที่สถานะ ‘on’ ต้องเลือกไทม์เมอร์แบบ flicker-on และหากต้องการแบบเริ่มจาก off ให้เลือก flicker-off

 

Timer เฉพาะแบบ เช่น แบบ Star-Delta ใช้ในการควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ลักษณะ star-delta โดยเฉพาะ  เช่น Timer แบบวันในสัปดาห์หรือปี

 

 

 

Timer แบบดิจิตอล หรือแบบแสดงผลด้วยตัวเลขและหน้าปัดที่แบบ LCD  จัด ว่าเป็นแบบครอบจักรวาลครับเพราะทำงานได้ในหลายโหมด หลายแบบ และยังสามารถต่อสายสัญญานเกท หรือรีเซทเพื่อกำหนดการทำงานได้ ถือว่าเป็นไทม์เมอร์ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งแบบ twin แบบ flip-flop แถมย่านการทำงานกว้างมาก

 

 

รีเลย์ตั้งเวลา (Timer relay)

      เป็นรีเลย์ที่สามารถตั้งเวลาการทำงานของหน้าสัมผัสได้มีหลายชนิด ที่นิยมนำมาใช้งานโดยส่วนมากมัก
จะแบ่งตามชนิดการทำงานของหน้าสัมผัสเป็น 2 แบบคือ

     1)   หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้า (On-delay Timer) เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะอยู่ใน
      ตำแหน่งเดิมก่อน   เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วหน้าสัมผัสจึงจะเปลี่ยนไปที่สภาวะตรงข้าม และจะค้างอยู่
     ในตำแหน่งนั้นจนกว่าจะหยุดการจ่ายไฟให้กับรีเลย์
     2)  หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟออก (Off-delay Timer)เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลา หน้าสัมผัสจะเปลี่ยน
     สภาวะทันที    หลังจากที่เอาไฟออกจากขดลวดแล้วและถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าสัมผัสจึงจะกลับมาอยู่ใน
     รีเลย์ตั้งเวลา สภาวะเดิม รีเลย์ตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบใช้มอเตอร์ขับ ไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้

การทำงานของสวิตช์ไทเมอร์